NGHỊ ĐỊNH 81 CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021

Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Tập tin đính kèm

  1. 81.signed.pdf (29 lần tải)

Chia sẻ