15 NĂM – 3 GIAI ĐOẠN – 1 NIỀM TIN – VỮNG TƯƠNG LAI

Trường Trung cấp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Trung cấp Tư thục Kinh tế - Công nghệ Đại Việt, được thành lập theo Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay vừa tròn 15 tuổi.

15-nam-trung-cap-dai-viet-thphcm-cac-giai-doan-phat-trien-cua-truong 7.jpg

Qua 15 năm hình thành và phát triển, Trường đã trải qua những dấu ấn thời gian:

Giai đoạn 1 (từ 26/12/2008 đến 20/7/2009): Trường mang tên Trường Trung cấp Tư thục Kinh tế - Công nghệ Đại Việt, chịu sự quản lý về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ Trung cấp chính quy với 03 ngành: Kế toán; Tài chính tiền tệ; Du lịch.

Trường đã thực hiện đào tạo theo chương trình tiên tiến, phương pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin và thực tiễn ngành nghề vào từng chuyên ngành cụ thể, đưa Học sinh đến với môi trường học tập, kiến tập, thực tập thể hiện được khả năng vận dụng lý thuyết, thực hành bám sát với thực tế công việc sau tốt nghiệp. Học Sinh - Sinh viên được tiếp cận chương trình đào tạo theo hướng liên thông lên các bậc học cao hơn như Cao đẳng, Đại học... khả năng tự trau dồi kiến thức và học tập suốt đời.

15-nam-trung-cap-dai-viet-thphcm-cac-giai-doan-phat-trien-cua-truong 1.jpg

Giai đoạn 2 (từ 20/7/2009 đến 05/8/2011): Trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đại Việt, theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn này, Trường đã được giao thêm nhiệm vụ đào tạo các ngành: Dược sĩ, Điều dưỡng thuộc khối Chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội lúc này khi thiếu nguồn nhân lực y tế trầm trọng.

15-nam-trung-cap-dai-viet-thphcm-cac-giai-doan-phat-trien-cua-truong 2.jpg

Giai đoạn 3 (từ 05/8/2011 đến nay): Trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 05/8/2011 đến hết tháng 2/2017, Trường chịu sự quản lý về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh nhưng từ ngày 01/3/2017 Trường chịu sự quản lý về giáo dục của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh.

15-nam-trung-cap-dai-viet-thphcm-cac-giai-doan-phat-trien-cua-truong 3.jpg

Trong giai đoạn này, Trường đã được giao thêm nhiệm vụ đào tạo thêm các ngành: Y sỹ, Tin học ứng dụng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Sư phạm mầm non, Kỹ thuật xét nghiệm tiến tới mục đích trường đào tạo đa ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

15-nam-trung-cap-dai-viet-thphcm-cac-giai-doan-phat-trien-cua-truong 4.jpg

Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh có cơ cấu tổ chức quản lý gồm: Hội đồng quản trị; Chi bộ Đảng; Ban Giám hiệu; Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên; 05 phòng chức năng; 04 khoa đào tạo với 03 địa điểm đào tạo.

15-nam-trung-cap-dai-viet-thphcm-cac-giai-doan-phat-trien-cua-truong 5.jpg

Trường đã xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ, có chuyên môn, có kinh nghiệm và uy tín, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của 10 ngành nghề khác nhau trên địa bàn cả nước, nhất là trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

15-nam-trung-cap-dai-viet-thphcm-cac-giai-doan-phat-trien-cua-truong 6.jpg

15 năm hình thành và phát triển, chúng ta có quyền tự hào, hy vọng về sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Trường trong tương lai.

>> Tham khảo thêm: Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn Thông báo tuyển sinh CĐ chính quy 2023

>> Tham khảo thêm: Tầm quan trọng của ngành y sỹ đa khoa

>> Tham khảo thêm: Cơ hội học cao đẳng y sĩ đa khoa tại phía Nam

 

>> Tham khảo thêm: Dấu ấn tự hào, 15 năm xây dựng và phát triển


Chia sẻ