"KHOẢNH KHẮC ĐẠI VIỆT - CHÀO TÂN SINH VIÊN 2022"

"KHOẢNH KHẮC ĐẠI VIỆT - CHÀO TÂN SINH VIÊN 2022"

Cùng BTC nhìn ngắm lại những Khoảnh khắc Đại Việt tại chương trình chào Tân sinh viên 2022

 


Chia sẻ